Algemene voorwaarden

Lesgeld

Het lesgeld dient vóór de eerste van iedere maand te zijn bijgeschreven op ING rekening NL47 INGB 0008270946 t.n.v. Hans Sambrink - Hallum onder vermelding van de naam van de leerling en de maand waarover het lesgeld verschuldigd is.

Lesuitval en verzuim

Bij afwezigheid van de leerling vervalt de les en kan geen aanspraak worden gemaakt op terugbetaling van de les. Wanneer een leerling aangeeft niet op de vaste tijd te kunnen komen wordt er gekeken naar een alternatieve dag of tijd. In andere gevallen mist de leerling de les. Wanneer de leerling één les mist door afwezigheid van Hans, wordt in overleg die les ingehaald. Indien de leerling meer dan drie aangesloten weken lessen mist door afwezigheid van Hans heeft de leerling recht op terugbetaling van het lesgeld van die maand.

Lestijden

In overleg met de leerling wordt bij de inschrijving een vaste lesdag en lestijd afgesproken.

In-en uitschrijving

Het inschrijven vindt plaats door het inschrijfformulier ingevuld en ondertekend in te leveren. De inschrijving geldt voor onbepaalde tijd. Bij het beeindigen van de lessen geldt een opzegtermijn van een maand.

Tarieven

De tarieven voor het seizoen 2022- 2023 wekelijks 30 minuten € 65.- per maand (11x ) Augustus geen lesgeld verschuldigd Nieuw !!! 10- rittenkaart : 10 lessen van 30 min individueel voor € 165.-

Vakantierooster

Zomervakantie 16 Juli 2022 t/m 28 aug 2022 Kerstvakantie 24 dec 2022 t/m 8 jan 2023 -

Drumstudio Hans Sambrink

Drumlessen in Hallum

Drumstudio Hans Sambrink